KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

Gizlilik Politikası, Podayf Ayak Bakim Hizmetleri websitesi, sitede yer alan online işlemler ve Podayf Ayak Bakim Hizmetleri Merkezlerinde gerçekleştirilen hizmetler için geçerlidir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile Podayf Ayak Bakim Hizmetleri San. Ve Tic. LTD. STI. (“PODAYF”) tarafindan hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası’nın, web sitemiz, online işlemleriniz ve bu Gizlilik Politikası’nın kapsamında olan Podayf Ayak Bakim Hizmetleri merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz işlemler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: Podayf Ayak Bakim Hizmetleri San. Ve Tic. LTD. STI.

Telefon: +90 (532) 290 3008

Web Adresi: https://www.podayf.com

Mail Adresi: info@podayf.com

Adres: Divan Residence at Bomonti Plaza, Cumhuriyet, Incirli Dede Cd. No: 4, 34380 Sisli/Istanbul

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Hasta Kayit Bilgileri:

PODAYF merkezimize musteri/hasta olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Podayf Hasta Randevu ve Takip sistemimize kaydolmanız amacıyla personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri:

 • İsim Soyisim
 • C. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Kimlik Kartı Taraması

 

Iletisim Bilgileri:

 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi

 

Saglik ve Randevu Bilgileri:

 

 • Merkezlerimizde görmüş olduğunuz tüm tedavilere ilişkin bilgiler
 • Merkezimizde talep ettiginiz randevu bilgileri

 

Hasta Cikis Bilgileri:

 

 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri

 

 

Topladığımız Diğer Bilgiler

Ayrıca, siz, sağlık durumunuz veya hizmetleri kullanımınız hakkında diğer bilgileri, toplama sırasında veya başka yöntemlerle onayınızı alarak toplayabiliriz.

Belirli bilgi türlerini (ör. Sağlık durumunuz ile ilgili güncel bilgileri) bize vermemeyi tercih edebilirsiniz; ancak bu bilgileri vermemeniz bazı hizmetlerimizi kullanamamanıza veya istediğiniz şekilde yararlanamamanıza yol açabilir.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Sizi bir hizmete kaydedebilmemiz için;
 • Talep ettiğiniz bir hizmeti sağlamak için;
 • Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için;
 • Hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve analizi için
 • Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak hizmetlerimizi iyileştirmek
 • Onayınızı alarak başka amaçlar için.

 

 

Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklayamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

Hizmet sağlayıcılar: Bilgilerinizi, bizim için hizmet sağlayan şirketlere de açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir. Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

 

Hasta Yakınları :Sağlık durumunuz ile ilgili bilgileri, ilgili sağlık mevzuatı çerçevesinde birinci derece yakınlarınızı bilgilendirme amacıyla açıklayabiliriz.

 

Yasaların Gerektirdiği veya Hizmetlerimizi Korumamız Açısından Gerekli Durumlarda Diğer Taraflar: Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:

 • Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi);
 • Hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için.

 

Kapali Devre (CCTV) Kamera Sistemi

PODAYF bünyesindeki tüm merkezlerimizde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte merkezimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

Otopark ve Vale Hizmetleri

PODAYF merkezimizde Divan Residence Bomonti Plaza isbirliginde otopark ve vale hizmetleri verilebilmektedir. Merkezimizi otomobil ile ziyaret eden ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Isbirligi Icerisinde Oldugumuz Egitim/Ogretim Kurumlari

PODAYF ile işbirliği içinde olan eğitim/öğretim kurumlarına eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla  kişisel verileriniz aktarilabilinir.

Internet Siteleri ve Mobil Uygulamalar

PODAYF bünyesindeki ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için isim, soyisim, ve iletisim bigileri talep edilir.

İlgili kişiler internet sitelerinden görüntülü görüşme randevusu da alabilirler. Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin uçtan uca şifrelenmiş şekilde platform hizmeti sunma teknik altyapısına sahip yurtiçi ve/veya yurtdışındaki veri işleyen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla, sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları PODAYF bünyesindeki hastanelerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

 

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?

Hastalarımıza sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
 • Hasta bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,
 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,
 • Ayak bakimi bilgi sistemimizde her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) sınırlandırılmıştır,
 • Hasta dosyaları ve bilgileri sadece hastalarımızın kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, sağlık mevzuatı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.

Podayf ayak bakim hizmeti merkezlerimiz bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

 

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir

Podayf bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman bize iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?

Podayf Ayak Bakim hizmetleri Merkezi sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

 

Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız.